PRF / PRP Uygulamaları

PRF / PRP Uygulamaları

PRF / PRP Uygulamaları

Hastanın kendi kanının belli devirlerde santirifüje edilmesiyle kanda bulunan büyüme ve iyileşme faktörlerinden zengin bir sıvı elde edilir. Bu sıvı implanttan çekim yarasının iyileşmesine birçok yerde kullanılabilir.


PRP medikal bir uygulamadır. İçinde özel bir jel bulunan küçük kan alma tüplerinin içine az miktarda kan alınır ve santrifüj işlemi uygular. Bu işlemin sonunda tüplerdeki kan bileşenlerine ayrılır, yani her mililitresinde yaklaşık 200.000 trombosit bulunan bu kan, kırmızı hücrelerden oluşan kısmından ayrılır ve böylece mililitrede 1,5 milyona kadar trombosit yoğunluğuna sahip olan bir jel elde edilir. Buna PRP adı verilir. Normal kana göre büyüme ve iyileşme faktörlerinden 7-8 kat daha zengin bir sıvıdır.


Plateletten Zengin Fibrin (PRF) kanın santrifüj edilmesi ile plateletlerin ve lökositlerin fibrin bir matrix içerisinde hapsolmasından oluşan fibrin yapıda bir ağdır ve uygulanan bölgede belirli bir süre boyunca büyüme faktörleri salınımı gerçekleştirir.